Skip to main content

OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY

Wsparcie w przypadku zatrudniania nowych pracowników jak również w przypadku redukcji zatrudnienia.


Oferujemy naszym klientom wsparcie zarówno w przypadku zatrudniania nowych pracowników jak również w przypadku redukcji zatrudnienia, do czego służy pakiet usług określanych, jako Outplacement indywidualny.

Celem projektu Outplacement jest zapewnienie wsparcia uczestnikom programu poprzez pomoc w opracowaniu profesjonalnego dossier zawodowego, ułatwienie dostępu do potencjalnych pracodawców, zapewnienie szkolenia z zakresu autoprezentacji oraz technik poszukiwania pracy, jak również pomoc w doborze oferty pracy zgodnej z profilem każdego z uczestników projektu.  

Siedziba w Warszawie

Poznaj naszą ofertę

O firmie

© Copyright 2023 Yellow Heads Polska Sp. z o.o.