Skip to main content

EXECUTIVE SEARCH

Skuteczna metoda pozyskiwania kadry menadżerskiej wyższego stopnia.


Oferujemy najbardziej skuteczną metodę pozyskiwania kadry menedżerskiej wyższego stopnia zarządzania polegającą na aktywnym i bezpośrednim wyszukiwaniu najlepszych kandydatów na rynku pracy z wykorzystaniem znajomości rynku, networkingu i zachowaniem najwyższej poufności działania.

Korzystamy w tym zakresie także z bogatego doświadczenia Konsultantów Yellow Heads Polska posiadających kilkunastoletnią praktykę zawodową pozyskaną w sektorze doradztwa personalnego oraz w innych branżach w obszarze HR i działach biznesowych. Rezultatem tej metody jest lista kandydatów najbardziej odpowiadających profilowi zawodowemu i osobowościowemu poszukiwanych przez Klienta pracowników.

Siedziba w Warszawie

Poznaj naszą ofertę

O firmie

© Copyright 2023 Yellow Heads Polska Sp. z o.o.