Lokalizacja: Wielkopolska Forma zatrudnienia: Umowa o pracę |  Nr referencyjny: MP


Dla jednego z naszych Klientów z branży FMCG, firmy działającej od kilkunastu lat na rynku polskim zlokalizowanej w okolicy Poznania, poszukujemy do nowoczesnego zakładu produkcyjnego sprawnego profesjonalisty z zakresu zarządzania procesami i ludźmi w środowisku produkcyjnym na stanowisko: 

     Menadżer Produkcji 

 Zadania:

 • Kompleksowe i efektywne zarządzanie zespołem (ponad 500 pracowników) oraz procesami na jednej z linii produktowych w nowoczesnym zakładzie.
 • Realizacja i optymalizacja założonych planów budżetowych, procesowych, kosztowych oraz organizacyjnych w obszarze produkcji.
 • Nadzorowanie terminowej i jakościowej realizacji planów produkcyjnych.
 • Wdrażanie i nadzór na procesami technologicznymi oraz stałe optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności.
 • Nadzór nad całym procesem produkcyjnym na powierzonej linii produktowej do uzyskania gotowego produktu zgodnie z recepturami, procedurami zakładowymi, jakościowymi i bezpieczeństwa.
 • Tworzenie harmonogramów realizacji zadań produkcyjnych z uwzględnieniem wszystkich istotnych informacji związanych z działaniem produkcji.
 • Uczestniczenie w projektach (w tym inwestycyjnych) prowadzonych w zakładzie produkcyjnym.
 • Sporządzanie raportów o stanie zaawansowania procesów, a w przypadku zakłóceń w realizacji harmonogramu podejmowanie działań zapobiegawczych.
 • Ocena metod produkcji, analizowanie i proponowanie nowych metod mających na celu polepszenie jakości produkowanych produktów oraz zwiększenie produktywności.
 • Inicjowanie nowych pomysłów pozwalających na zwiększenie określonych wskaźników biznesowych oraz ich realizacja po zatwierdzeniu przez przełożonych.
 • Codzienne dbanie o funkcjonowanie zakładu i bezpieczeństwo pracowników produkcji, śledzenie planów czasowych (harmonogramów) i kontrola kosztów.
 • Przestrzeganie zasad czystości i bezpieczeństwa w całym procesie produkcyjnym oraz procedurami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.
 • Koordynowanie współpracy miedzy wydziałami przy przeprowadzaniu analiz technicznych i procesowych.
 • Raportowanie do Dyrektora Zakładu.

 Wymagania:

 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku menadżerskim związanym z organizowaniem i zarządzeniem ludźmi oraz procesami produkcji.
 • Wykształcenie wyższe o profilu technologii żywienia, chemii lub technicznym
 • Ugruntowane doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami i zadaniami w firmie produkcyjnej.
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego (min B2) – warunek konieczny.  
 • Udokumentowane sukcesy w samodzielnym i skutecznym zarządzaniu operacyjnym produkcją.
 • Znajomość nowoczesnych systemów zarządzania produkcją.
 • Doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu budżetem oraz kontroli jego wykonania, umiejętność analizy oraz interpretowania danych finansowych.
 • Duża charyzma i umiejętność budowania merytorycznego autorytetu wśród podwładnych.
 • Silna osobowość, wysokie umiejętności interpersonalne, negocjacyjne i przywódcze.
 • Konsekwencja w realizacji zadań, kreatywność, innowacyjność, osoba wymagająca wobec siebie oraz podległego zespołu.
 • Umiejętność egzekucji założonych celów od podwładnych oraz ustalania priorytetów.
 • Praktyczna znajomość programu SAP i bardzo dobra pakietu MS Office.

 Firma oferuje:

 • Zatrudnienie w stabilnej i nowoczesnej organizacji produkcyjnej.
 • Szansa pozyskania interesującego doświadczenia w międzynarodowej firmie.
 • Udział w projektach rozwojowych i inwestycyjnych zakładu.
 • Pakiet socjalny i premiowy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV w języku angielskim wraz z nr referencyjnym MP na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Yellow Heads Polska Sp. z o.o., ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Administratorem danych jest Yellow Heads Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-548, przy ul. Grażyny 13/15. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
Czytaj więcej na podstronie - polityka prywatności

Yellow Heads Polska Sp. z o.o.

 • Grażyny Street 13/15 Warsaw, 02-548

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headquarters in Warsaw

© Copyright 2018 Yellow Heads Polska Sp. z o.o.
Website design OlimpWeb