Lokalizacja: Województwo lubelskie Forma zatrudnienia: pełen etat  |  Nr referencyjny: DT/L


Dla naszego Klienta – firmy produkcyjno-handlowej z sektora FMCG sprzedającej z sukcesami od ponad 20 lat swoje produkty na rynku polskim i europejskim, poszukujemy do nowoczesnego zakładu produkcyjnego osoby zainteresowanej rozwojem w obszarze zarządzania działem technicznym i technicznego zabezpieczenia produkcji na stanowisko:                                     

Dyrektor Techniczny

 Zadania:

 • Zarządzanie Działem Technicznym, Utrzymania Ruchu, Magazynem Technicznym, Inwestycjami.
 • Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych.
 • Kompleksowe i efektywne zarządzanie zespołem oraz procesami utrzymania ruchu.
 • Nadzór nad wprowadzaniem usprawnień technicznych pozwalających osiągnąć wzrost efektywności wytwarzania.
 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością napraw i konserwacji maszyn oraz usuwaniem wszelkich nieprawidłowości.
 • Ścisła współpraca z działem produkcji i innym działami w celu zapewnienia optymalizacji procesów.
 • Planowanie przeglądów okresowych oraz zakupu części zamiennych.
 • Inicjowanie i wdrażanie nowych projektów.
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i doskonalenie organizacji prac, prowadzenie działań korygujących.
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia utrzymania sprawności operacyjnej.
 • Przestrzeganie zasad czystości i bezpieczeństwa w całym procesie produkcyjnym oraz procedurami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.
 • Sporządzanie bieżących raportów o stanie zaawansowania procesów, a w przypadku zakłóceń w realizacji harmonogramu podejmowanie działań zapobiegawczych.
 • Raportowanie do Zarządu.

 Wymagania:

 • 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku menadżerskim związanym z organizowaniem i zarządzeniem ludźmi oraz procesami w dziale technicznym/utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej z sektora FMCG lub motoryzacji.
 • Udokumentowane sukcesy w samodzielnym i skutecznym zarządzaniu działem technicznym.
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowana Mechanika /Budowa Maszyn/Automatyka).
 • Duża charyzma i umiejętność budowania merytorycznego autorytetu wśród podwładnych.
 • Silna osobowość, wysokie umiejętności interpersonalne, negocjacyjne i przywódcze.
 • Konsekwencja w realizacji zadań, kreatywność, innowacyjność, osoba wymagająca wobec siebie oraz podległego zespołu.
 • Doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu budżetem oraz kontroli jego wykonania, umiejętność analizy oraz interpretowania danych finansowych.
 • Umiejętność egzekucji założonych celów od podwładnych oraz ustalania priorytetów.
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego (B2).
 • Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne.
 • Uczciwość, pracowitość, zaangażowanie.

 Firma oferuje:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontakt menadżerski w stabilnej organizacji produkcyjnej.
 • Szansa pozyskania interesującego doświadczenia, udział w projektach rozwojowych.
 • Pakiet socjalny/sportowy, samochód służbowy i inne narzędzia pracy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze powiększone o system premiowy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV w języku angielskim wraz z nr referencyjnym DT/L na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Yellow Heads Polska Sp. z o.o., ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Administratorem danych jest Yellow Heads Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-548, przy ul. Grażyny 13/15. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
Czytaj więcej na podstronie - polityka prywatności

Yellow Heads Polska Sp. z o.o.

 • Grażyny Street 13/15 Warsaw, 02-548

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headquarters in Warsaw

© Copyright 2018 Yellow Heads Polska Sp. z o.o.
Website design OlimpWeb