Lokalizacja: Warszawa Forma zatrudnienia: pełen etat  |  Nr referencyjny: SDP

Dla naszego klienta - międzynarodowej firmy z sektora FMCG, poszukujemy doświadczonej  odpowiedzialnej osoby na stanowisko:   

Specjalista ds. Kadr i Płac 

 Zadania:

 • Prowadzenie administracji kadrowej i płacowej Pracowników (teczki personalne, ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich, badań lekarskich, BHP)
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenia, listy intencyjne, świadectwa pracy, ZUS itd.)
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników, sporządzanie list płac
 • Przygotowywanie PK oraz deklaracje ZUS, PDOF, PFRON i GUS
 • Koordynowanie pracy agencji naliczających wynagrodzenia Pracownicze
 • Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • Koordynowanie i obsługa Grupowych Ubezpieczeń Pracowniczych Zdrowotnych i na Życie
 • Administrowanie benefitami pracowniczymi m.in. koordynacja Programu Multisport
 • Koordynacja i rozliczanie czasu pracy pracowników, m.in. listy obecności, ewidencję urlopu wypoczynkowego oraz pozostałych nieobecności pracowników, plany urlopowe
 • Monitorowanie terminów obligatoryjnych badań lekarskich
 • Współpraca z kontrahentami, bankami oraz instytucjami publicznymi w zakresie przedmiotowych spraw
 • Sporządzanie raportów kadrowych i płacowych na potrzeby bezpośredniego przełożonego

 Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe – kierunkowe
 • Biegła znajomość aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność sporządzania deklaracji ZUS oraz innych sprawozdań (GUS, PFRON)
 • Umiejętność sprawnego przygotowywania wszelkiej dokumentacji kadrowo – płacowej, tj. umów, zaświadczeń, świadectw pracy, itp.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp.
 • Umiejętność efektywnej współpracy z klientem wewnętrznym oraz urzędami i instytucjami typu ZUS, US, urzędy pracy, itp.
 • Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu analiz i raportów kadrowo-płacowych
 • Znajomość obsługi systemów kadrowo-płacowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – mile widziana
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i proaktywna postawa
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Duża samodzielność w działaniu, odpowiedzialność za wyniki swojej pracy
 • Kreatywność i otwartość na innowacyjne rozwiązania
 • Zorientowanie na realizację celów, umiejętność ustalania priorytetów.

 Firma oferuje:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w stabilnej firmie międzynarodowej
 • Możliwość pozyskania cennego doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz opiekę medyczną

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV w języku polskim wraz z nr referencyjnym SDP na adres: cvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Yellow Heads Polska Sp. z o.o., ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Administratorem danych jest Yellow Heads Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-548, przy ul. Grażyny 13/15. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
Czytaj więcej na podstronie - polityka prywatności

Yellow Heads Polska Sp. z o.o.

 • Grażyny Street 13/15 Warsaw, 02-548

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headquarters in Warsaw

© Copyright 2018 Yellow Heads Polska Sp. z o.o.
Website design OlimpWeb